Kun je bijvoorbeeld ‘kiezen’ voor een lang of een kort leven? Welke zaken zijn er ‘voorbestemd’ voordat je naar aarde gaat? Dit is een onderwerp dat vaak aan bod komt in mijn mini-classes en workshops. De zielsafspraken die je maakt met jezelf – of met je hoger zelf – en met andere zielen.

Ik heb het hier vaak over omdat ik ouders en andere mensen in rouw graag kennis laat maken met het ‘idee’ dat er niet persé iets ‘fout’ gaat als iemand overlijdt. Ook niet als het om een ongeluk, medisch falen of in sommige gevallen suïcide gaat. Al kan dat, en zál dat in heel veel gevallen, natuurlijk voor de persona self wel zo voelen. Maar zou het zo kunnen zijn dat een gebeurtenis zoals ook een kort leven of een jong overlijden ‘voorbestemd’ of zelf gekozen is door een ziel?

Bron: Channeling Erik

Nu wil ik er alvast bij zeggen dat ik al deze concepten in onze mensentaal probeer te gieten en dat niet alle woorden de energetische lading kunnen of zullen dekken van dat wat ‘de waarheid’ is. Daarnaast hebben we altijd nog een vrije wil én zijn er verschillende tijdlijnen of variaties die we kunnen volgen. Zie deze informatie als uitgangspunt van waar je zelf verder kunt ontdekken wat bij jou resoneert.

In deze channeling van Channeling Erik vertelt Erik kort over de vrije wil en over wat er is voorbestemd voordat je naar de aarde gaat. Dit is een samenvatting van dat gesprek.

Erik: Voordat je ‘naar aarde’ gaat, voordat je in dit leven komt, heb je een ‘vergadering’ of een ontmoeting met een council of raad. Met deze raad ga jij het ontwerp voor je leven maken, de template of blauwdruk voor jouw leven.

Welk archetype ben je?

Eén van de dingen die je vooraf ‘plant’ is het archetype dat je in dit leven gaat zijn. Word je bijvoorbeeld een teacher, word je een builder, kom je hier met de intentie om de mensheid te helpen met een ‘human project’ dat nu gaande is op jullie aarde? Ben je een communicator of ben je een healer? Er zullen nog meer archetypes zijn die hier niet genoemd worden, maar dat is één van de eerste dingen die je uit gaat werken.

Welke thema’s wil je gaan ontdekken?

Als je dat weet, ga je verder in de human classroom met de andere zielen om de ‘rest van je leven’ samen te stellen. Ga je in dit leven verder met sommige (onaffe) thema’s die je in eerdere (of parallel simultane) levens hebt gehad? Of wordt het een compleet nieuw thema? Wat worden in dit leven jouw doelen? Wat wil je bereiken of welk ‘doel’ wil je nastreven in dit leven?

Nog één plek in de workshop #doodisnietweg – zelf contact maken met overleden dierbaren van 27 oktober in Terschuur. Volgende workshop 24 november. Meer info en aanmelden.

Welke rollen gaan er gespeeld worden?

Als je dit duidelijk hebt ga je kijken welke rollen er vervuld gaan worden in dit leven. Wie gaat welke rol vervullen in jouw leven? Dit zijn vaak zielen waar je ook in ‘andere’ of ‘eerdere’ levens al mee hebt ‘samengewerkt’.  Je gaat samen bepalen wie bijvoorbeeld je ouders worden, je broer, je zus, welke zielen gaan jouw helpen met bepaalde ‘lessen’ en welke zielen ga jij helpen om bepaalde lessen of beter gezegd ervaringen op te doen.

Welke sociale aspecten kies je?

Daarna ga je kijken naar het sociale thema, de fundatie waarop je je thema gaat uitspelen. In wat voor soort familie word je geboren? Wat is je basis? Wat is je economische status? Welk opleidingsniveau? In welk land ga je geboren worden? Heb je veel steun in je leven of ervaar je weinig steun en moet je veel zaken zelf oplossen?

Al deze bovenstaande zaken zijn de blauwdruk voor jouw leven. Vanuit hier ga jij je leven leven en kun je keuzes maken die jij met je vrije wil kiest.

Lang of een kort leven?

Deze blauwdruk kan ook informatie bevatten over een lang of een kort leven. Gaan we op jonge leeftijd de transitie naar het non fysieke maken, met andere woorden ga je op jonge leeftijd overlijden. Dat kan inderdaad in je zielsafspraken staan. Er kan ook in staan of we gaan trouwen, of dat je bijvoorbeeld de eerste helft van je leven voornamelijk ‘alleen’ leidt en het tweede deel meer op romantisch relaties gericht zal zijn.

Kun je zielsafspraken aanpassen?

Al deze dingen gezegd, zegt Erik er ook bij dat we altijd keuzes kunnen maken en dat zelden iets totaal compleet in beton gegoten is. Er zijn dingen die redelijk ‘vast staan’ en die zeer waarschijnlijk een bepaalde richting op zullen gaan máár iedereen komt met een andere energietrilling of vibratie naar de aarde. Sommige ‘trillingen’ zullen in grotere mate de mogelijkheid hebben om veranderingen aan te brengen in hun levensplan. Misschien dat je wel eens gehoord hebt dat zoiets niet kan,  je kunt dan beter zeggen dat zoiets nog niet kon. Mensen evolueren constant en ook ons bewustzijn verandert en vergroot. Met die veranderingen zullen er dingen mogelijk zijn die hiervoor nog niet als mogelijk gezien werden.

Vrije wil

Daarnaast hebben we ook altijd nog onze vrije wil. Onze vrij wil bestaat uit alle keuzes die jij maakt om van punt a naar punt b te komen. Daarbij kunnen dingen ook lichtelijk anders of beïnvloed worden door de keuzes die anderen maken. Jij bent niet de enige die zelf dingen leert of dingen ‘onderwijst’, anderen met wie jij zielsafspraken hebt gemaakt doen dit ook. Je hebt samen een ervaring, samen met de andere zielen die de rollen in jouw leven ‘spelen’. Dus zowel jouw keuzes die je maakt met jouw vrije wil als de keuze van anderen die zij maken met hun vrije wil, kunnen jouw en jullie ervaringen beïnvloeden.

The Universe got your back

Máár het universum zal jou altijd (en dit zie je vaak pas nadat je bent overgegaan) laten zien en ‘uitleggen’ waarom de dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. Waarom jij bepaalde zielsafspraken hebt gemaakt. Waarom de dingen zijn gebeurd die er zijn gebeurd. Waarom jij bepaalde ervaringen op een bepaalde manier hebt ‘samengesteld’. Want dit is wat je komt doen op aarde: ervaren dat jij een ‘god op aarde bent’, dat jij de creator bent van je eigen leven dat je hier het goddelijke komt belichamen. Met goddelijke wordt bedoeld dat jij je eigen leven hebt ontworpen. Niet alleen voordat je naar de aarde komt, maar ook tijdens je leven. Sommige van die keuzes en die ervaringen zal ons ego of onze persona self niet als prettig ervaren, maar dat komt omdat we op aarde niet het groter perspectief hebben. Onze ziel en ons ego zijn twee verschillende dingen en die willen niet altijd hetzelfde. Lees daar in deze blog meer over. Wij hebben ook niet alles onthouden van wat en wie we eigenlijk zijn. Het belangrijkste daarin, wat we heel vaak vergeten hier op aarde, is dat één van de krachtigste gereedschappen die we hebben om ons eigen leven te beïnvloeden onze intenties en onze eigen gedachtes zijn. Mocht je meer ‘grip’ op je leven willen ervaren zijn dat de eerste dingen waar je eens naar zou kunnen kijken.

Maartje Lute is spiritueel rouwcoach. Maartje: Ik wil je niet leren leven met de fysieke afwezigheid, ik wil je leren leven met de non-fysieke aanwezigheid. Ik help je met het ‘begrijpen’ waarom sommige mensen of kinderen zo jong sterven, ik leg je meer uit over wat de dood is, waar je heen gaat, hoe je nog contact kunt maken.