Wat is Human Design en op welke manier kan ons dit mogelijk meer inzicht brengen in het overlijden, de zielsmissie en de bedoeling van het (korte) leven op aarde van ons kind?

Sarah Leers is Human Design expert. Ik interview haar omdat ik benieuwd ben of zij, met de inzichten van Human Design, iets over mijn idee met betrekking tot de dood kan zeggen – dat je nooit per ongeluk overlijdt, dat alles een bedoeling heeft. Ik vroeg haar of zij in de Human Design charts van mij en Benja kan zien of zijn sterven op een bepaalde manier voorbestemd was. En als dit zo is, of dit ook voor andere ouders en kinderen geldt?

Wat is Human Design?

Sarah: ‘Human Design gaat over zelfkennis. Het helpt je om te zien waarvoor je op aarde bent gekomen, wat jouw hogere missie is, hoe je keuzes maakt en welke kwaliteiten en valkuilen je hebt. Ons design bevat allerlei thema’s die wij misschien niet zo bewust kunnen zien of ervaren. Het is daarom heel waardevol om hier inzicht in te krijgen. Het is een soort handleiding die je meekrijgt als je geboren wordt. Hoewel mensen vaak denken dat het een spiritueel systeem is, klopt dit niet helemaal. Human Design is een formule. Het heeft niets te maken met een geloof, met dogma’s of leefregels. Alles is te meten en berekenen. Het systeem is gebaseerd op de werking van neutrino’s: kleine elementaire, atomaire deeltjes, die informatie kunnen overdragen. Deze neutrino’s maken als het ware een afdruk op het moment dat wij geboren worden. Ook het moment drie maanden voor onze geboorte speelt een rol, wanneer het zieltje zich met het lichaam verbindt. Dit geldt ook voor kindjes die (veel) te vroeg geboren worden.

We werken in Human Design, net als bij astrologie, met je geboortetijd. Human Design gebruikt daarnaast ook de kennis van de I-Tjing, de Chinese filosofische leer die duizenden jaren oud is. I Tjing betekent letterlijk: boek der veranderingen. Het beschrijft diepgaande details over ons mens-zijn. Daarnaast heeft Human Design invloeden van de Kabbala en de Chakraleer. Ook zijn kwantummechanica, de biochemie en de astronomie onderdelen van Human Design. Al deze systemen worden gecombineerd. Wanneer je je geboortedatum, -tijd en -plaats invult dan komt daar een ‘chart’ uit. Ieder mens is uniek, ieder mens heeft een uniek design met unieke kwaliteiten. Niemand is toevallig op dit moment op deze aarde, en ook niet toevallig bij deze ouders geboren.’

Kun je iets zeggen over het design van mij en Benja? En kun je – heel plat gezegd – zien of het de bedoeling was dat Benja jong overleed? Ligt ergens vast dat wij doen wat wij nu doen?

Sarah: ‘In een design kun je niet zien wanneer iemand overlijdt, en of dit op jonge of latere leeftijd is, je kunt geen voorspellingen doen. Maar we zien wel de levensthema’s, je hogere bestemming, de kwaliteiten van je lichaam, de manier waarop je keuzes kan maken en hoe je energie werkt.  Daarmee kunnen we zien wat ieders bijdrage aan de wereld is.’

Kun je aan de hand van de designs van mij en Benja vertellen welke dingen je kunt zien?

Sarah: ’Ja, ik kan bijvoorbeeld in jouw design zien dat vragenstellen voor jou heel belangrijk is. Jij bent hier om vragen te stellen en daarmee te toetsen of het wel klopt wat wij in onze maatschappij denken. In jouw geval: is dood wel weg? Jij stelt die vraag en misschien is het antwoord wel anders dan wij altijd dachten.

Wat ook opvallend is, is dat jij en Benja allebei hetzelfde type zijn. Binnen Human Design gaan we uit van 4 types. Iedereen is uniek, maar iedereen behoort tot één van die vier types. Deze zijn gebaseerd op je energieveld, de manier waarop je in verbinding staat met de wereld om je heen. Het type waar je toe behoort, zegt iets over de manier waarop je keuzes maakt.

Je hebt de:

Manifestors (10 % van de mensheid)

Manifesting generators (70% van de mensheid)

Projectors (20% van de mensheid)

Reflectors (1 a 2 % van de mensheid)

(Meer uitleg over de types en welke deze zijn, hoor je terug in de podcast van dit interview).

Jij en Benja zijn beide Projectors, ik behoor zelf ook tot dit type. Dit zijn de types die met kennis en inzicht komen. Zij zijj de typische leraren, adviseurs en coaches. Projectors zijn erg bezig met de vraag: wie is de ander? Van nature focussen wij op een ander, omdat we via de ander de werelfd kunnen begrijpen.

Naast je type hebben we ook allemaal een beslissingsautoriteit, een manier om betrouwbare beslissingen te kunnen nemen. Jij bent een Self-Projected Projector, dat komt weinig voor. Jij hebt als belangrijke kwaliteit het vinden van richting en liefde in het leven. En uit te vinden wat liefde is, in alle verschijningsvormen. Is liefde misschien iets anders dan wij denken? Jij bent hier onder andere om daar verhalen over te vertellen, je kennis en inzichten hierover te delen. Wat dat betreft leef je dus heel erg je missie.

Ik vind het mooi en geruststellend dat je dat zegt, ik heb zo erg geworsteld met mijn liefde voor Benja. Omdat ik eigenlijk wel oké was toen hij overleden was, dacht ik dat ik niet genoeg van hem gehouden had. Toch voelde ik zoveel liefde als ik aan hem dacht, maar het was een ander soort liefde een alles overstijgende liefde die niet ophield omdat hij niet meer hier bij me was. Dat is iets wat ik ouders zo graag wil laten voelen, dat die liefde tussen jullie blijft, ook al is je kind ergens anders.

Sarah: ‘In jouw design kun je zien dat jij komt met vernieuwende oplossingen, een nieuwe kijk op dingen. Jij bent een praktische leider of gids die enerzijds verketterd kan worden om jouw visie op het leven. Anderzijds kun je gezien worden als een verlosser. Dat kun je natuurlijk goed vertalen naar jouw visie op de dood en hoe je daar je missie in hebt gevonden. Benja heef jou hierin uitgenodigd, om dit samen de wereld in te gaan brengen. Ook heb jij de kwaliteit om met een unieke uitleg te komen, die ofwel gezien wordt als geniaal of als gek en raar. We noemen dit de genius to freak. Dit hoort bij jou, je hebt daarom ook de energie om keer op keer je verhaal te vertellen, steeds vanuit een andere invalshoek.

Ik heb me best een freak gevoeld inderdaad, en soms nog. Maar ik ben daar gelukkig inmiddels ook helemaal oké mee.

Sarah: ‘Iets anders wat mij opviel is het thema van Benja’s zon. Binnen Human Design zijn er 384 verschillende lijnen, allemaal eigenschappen die wij als mens kunnen ervaren. Het thema waar de zon in staat, is uiteindelijk je belangrijkste levensthema. Het levensthema van Benja is Sacrifice. Hij is hier om zijn eigen mogelijkheden te beperken, in het belang van het grotere geheel. Er staat letterlijk: limit your potentials. Het potentieel van zijn leven was beperkt, dat hoorde bij zijn hogere bestemming: iets groters te zijn of te brengen voor het geheel, het collectief.’

  • Tekst gaat verder onder afbeelding

Transpersoonlijk karma

Sarah: ‘Die bijdrage aan het grotere geheel heeft ook te maken met jouw 5/2 profiel. Naast de vier typen die we onderscheiden, zijn er ook twaalf profielen. Deze hebben een relatie met de thema’s uit de I-Tjing, de profielen bestaan uit een combinatie van twee cijfers. Het profiel zegt iets over hoe je leert en hoe de interactie is met de wereld om je heen.

Iedereen heeft een profiel en daaruit kunnen we aflezen of je persoonlijk karma of transpersoonlijk karma hebt. Benja en jij hebben beide transpersoonlijk karma. Jullie komen hier met de opdracht om iets groters uit te werken dan alleen voor jezelf. Met persoonlijk karma ben je hier in eerste instantie om je eigen levenslessen uit te werken. Natuurlijk kun je daarmee ook iets betekenen voor het collectief, maar dat is pas in tweede instantie.’

Human Design is dus een soort handleiding of stappenplan dat je meekrijgt bij de geboorte. Ik ‘heb’ de mijne nog, maar Benja is dood. Geldt zijn Human Design dan nog steeds? Blijft dat bestaan als iemand dood is?

Sarah: ‘Je blauwdruk wordt bepaald op basis van je geboortemoment, dus ook als iemand overleden is, kun je zien wat zijn of haar blauwdruk in dit leven was.  Of het design van Benja nog invloed op jou heeft, is ook afhankelijk van de mate waarin je nog verbonden met hem bent. Hetzelfde geldt voor de designs van je (overleden) ouders of voorouders. Als je hun designs opzoekt kun je zien met welke thema’s zij misschien worstelden en of er thema’s zijn die jij nu aan het uitwerken bent. En zo zijn onze thema’s ook weer zichtbaar in de designs van onze kinderen.’

En hoewel je dus inzichten kan geven in bepaalde zielsmissies en bedoelingen van het hier op aarde zijn en het sterven, kan ik niet zeggen: Oké iedereen kan nu naar Sarah Leers om erachter te komen waarom hun kind stierf?

Sarah: ‘Ik zou dat wel uit een chart kunnen filteren, maar dat komt ook omdat ik mijn bewustzijn zo ontwikkeld heb dat ik naar levens en generaties terug kan kijken. Dat is geen onderdeel van Human Design, maar ik bied dit wel in mijn Premium 1:1 traject. Als we puur naar een chart kijken, dan zien we dat iedereen andere thema’s heeft en andere lessen heeft te leren. Daarin kun je niet precies zien hóe iemand die lessen leert of hoe lang hij of zij leeft. Maar alles wat er gebeurt heeft een bedoeling, hoe moeilijk dat ook is. Alle kleine dingen in ons leven, maar ook alle grote, moeilijke dingen. Het heeft allemaal als doel om ons wakker te maken, ons iets te leren en ons de kans te geven om patronen die we hebben te doorzien en uit te werken. Een Human Design analyse kan daar, voor ouders die daarvoor open staan, een soort rust in brengen. Antwoord krijgen op de vraag: Wat kwam mijn kind(je) me brengen?

Je kunt dus met Human Design niet vooraf zien wat er gaat gebeuren, maar achteraf is het een hele mooie manier om zaken te duiden of te begrijpen waarom dingen gebeurd zijn zoals ze gebeurd zijn. Voor mij is dit weer een hele mooie bevestiging dat het klopt wat Benja en ik samen aan het doen zijn en dat er met zijn overlijden niks ’fout ‘is gegaan. Ik denk dat ik dit een heel mooi systeem vind om verder in te verdiepen en te kijken hoe ik hierin ouders van overleden kinderen hiermee van dienst kan zijn.

En waarvoor kunnen mensen bij jou terecht?

Op 18 mei 2022 start het Human Design Expert groepstraject. Een traject van zes maanden waarin de deelnemers (maximaal 8 personen) leren hoe je met Human Design kunt werken. In dit traject is er veel persoonlijke begeleiding en aandacht voor het toepassen en ervaren van Human Design.

Daarnaast bied ik een Premium 1:1 traject, voor mensen die hun leven en werk op alle vlakken in lijn willen brengen met hun design. De begeleiding is volledig individueel. In dit traject maak ik ook gebruik van andere technieken dan alleen Human Design, dit is een compleet en life changing traject.

www.sarahleershumandesign.nl 

Het boek Human Design, de blauwdruk van je leven, is verkrijgbaar bij alle boekhandels.

Bereken je eigen chart via https://www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart

Ben je benieuwd naar de hele podcastserie, klik hier of zoek dan in het menu van deze website naar Luister Podcast, of zoek naar Maartje Lute op Spotify.